Uppdaterad Lördag 28 mars

Information om Mariedalskyrkans verksamhet med anledning av Coronavirusets framfart.


Styrelsen i Mariedalskyrkans församling och Styrelsen i Mariedalskyrkans Unga (MU), tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan på nationell nivå, och vår verksamhet kommer att följa de rekommendationer som ges där.

GUDSTJÄNSTER OCH ANDRA SAMLINGAR
Regeringen fattade igår nya beslut om att möten med flera än 50 deltagare blir förbjudna samt inskärpte dessutom vikten av att minska kontakten och umgänget mellan personer, framförallt för riskgrupperna 70+.

På grund av detta har vi fattat följande beslut:

Gudstjänsten 29/3 kl 10.00 blir av kortare karaktär och utan mingelfika. Vi kommer markera platser i kyrksalen så man kan sitta utspritt.

Söndagen 5/4 kl 10.00 kommer ordinarie gudstjänst ersättas med ”Öppen kyrka” under gudstjänsttid. Då ges tillfälle till stillhet, bön och ljuständning. Beroende på antalet deltagare kan vi ha en liten andakt. Inget mingelfika serveras. Det blir också speciell en gåvoceremoni som en avslutning på satsningen för församlingens ekonomi som pågått under mars månad.
Har du inte möjlighet att närvara i gudstjänsten, får du gärna ge ditt bidrag via swish 123 588 39 05 eller församlingens bankgiro 819-0910.

Angående påskgudstjänsterna på Långfredagen och Påskdagen, avvaktar vi hur läget utvecklas. Det blir i alla fall minst ”Öppen kyrka” på de tider som vi planerat gudstjänster.

– Rastplats Mariedal, på onsdagarna, fortsätter på samma sätt som senast. Ingen servering.

MU’s planerade aktiviteter, Scout, Fredax och Fritidsgård kommer att genomföras, men som utomhusaktiviteter. Det blir inga serveringar, kanske möjlighet att köpa någon glasspinne eller liknande.

Nattvardsfiranden i olika sammanhang fortsätter vara inställda. Vi ersätter med en ”Välsingelseceremoni” tillsvidare.

Vi tror att det är viktigt att vi kan fortsätta ha en öppen kyrka, speciellt i tider som dessa. Vi tror att det viktigt att kunna samlas till gudstjänst och andra samlingar för gemenskap och att be för den situation som råder.

Men – då Folkhälsomyndigheten ser tecken på samhällsspridning och har höjt risknivån för samhällsspridning till ”mycket hög” uppmanas alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
Detta betyder att vi vädjar till var och en med lindriga sympton att stanna hemma och avstå från att närvara vid samlingar i kyrkan tillsvidare.

Vi kommer att fortsätta följa de råd och direktiv som kommer från Folkhälsomyndigheten liksom rekommendationer som kan komma från Equmeniakyrkan centralt.

SERVERINGAR
Alla serveringar i kyrkan är inställda tillsvidare.

VIDARE
Om du har behov av hjälp med att t ex handla mat, mediciner eller annat så hör av dej till oss. Vi är många som kan hjälpas åt!

Tips:
Om Du inte kan komma till gudstjänsterna i kyrkan så sänder flera kyrkor gudstjänster ”live”, till exempel:
– Equmeniakyrkans live-andakter: https://equmeniakyrkan.se/vart-dagliga-brod-live-sanda-andakter-fran-vara-regioner/
– Betlehemskyrkan i Göteborg: https://www.youtube.com/channel/UCx7HMJy1zZu3ws8GGiMihjw
– Immanuelskyrkan i Stockholm: https://www.youtube.com/playlist?list=PL2gJ7fXhDHctbfqPt9hunSh1OhjQgqzJL

Läs även mer på
Equmeniakyrkans aktuella information med anledning av coronaviruset


Förfrågan till kyrkorna i Karlskrona
MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har skickat ut följande förfrågan till kyrkorna i Karlskrona. 
Kyrkorna i Karlskrona har, tillsammans med ett antal andra frivilligorganisationer, av MSB blivit utpekade att stödja samhället med volontärresurser i den kris vi befinner oss i.
Uppgiften är att stödja Karlskrona kommun i deras ansvar för de medborgare som bor inom kommunens gränser och är isolerade i sina hem.
Det gäller primärt dem som är definierade som riskgrupp d.v.s. oftast över 70 år gamla, men det kan komma att gälla fler om smittoläget blir väsentligt värre.

Kommunens organisation bygger på något som heter FRG (Frivilliga resursgruppen)
– FRG får ledningsansvaret för hela kommunen.
– FRG samlar in behovet i kommunen.
– FRG sänder ut hjälpen i kommunen.
– FRG hanterar allt kopplat till fordon och ekonomi.
– Till denna grupp skjuter kyrkorna till resurser i form av volontärer

o Varje sändande kyrka ansvarar för bakgrundskontroll av ”sin volontär”, framförallt viktigt när fler volontärer anmäler sig.
o Varje sändande kyrka ansvarar för att volontären är försäkrad under sin tjänstgöring.
o Varje volontär är utsänd av (och företräder därmed främst) sin respektive kyrka/församling men är ledd och organiserad av Karlskrona kommun.
Volontärernas uppgift bedöms i nuläget vara:
– Praktisk hjälp, handla, hämta medicin o.s.v.
– Medmänskligt stöd, d.v.s. ringa och prata i telefon med dem som är isolerade (särskilt lämpligt för volontär som själv ingår i riskgrupp)

Vi i Mariedalskyrkan har beslutat att stödja detta!

Om Du vill hjälpa till som volontär så kommer det att finnas en anmälningslista på kyrktorget.
Du kan också anmäla Dej till Mats Polsten via telefon/sms eller mail. Se nedan.

Om Du har behov av hjälp med att t ex handla mat, mediciner eller annat så kan Du naturligtvis höra av Dej direkt till oss. Vi är många som kan hjälpas åt!

Har du frågor eller känner oro,
så kontakta Mats Polsten, Bernt-Eeije eller Sören Lund (avseende MU).

Mail kan du skicka till: mariedalskyrkan@mariedalskyrkan.se
Mats telefon: 0708-223440
Bernt-Eije telefon: 0733-495880
Sören telefon: 070-5794428
I dessa oroliga tider har vi som kristna en unik gåva att finna tröst och ro i Guds ord och bön.
Du kan gärna läsa och finna tröst i Ps 46 och be för vår församling och vår värld!

Vi återkommer med ny information om läget förändras.