MUS – föreningens styrelse

På årsmötet den 27 september 2013 bytte föreningens styrelse namn från UR (Ungdomsrådet) till MUS (Mariedalskyrkans Ungas Styrelse).

MUS består av en ordförande och sju ledamöter, varav fyra är under 18 år. Vi träffas vanligtvis en gång i månaden och går igenom vår verksamhet, planerar event såsom luciafirande och sommarfest samt tar itu med andra aktuella frågor rörande föreningen. Finns det något du som medlem eller kanske förälder tycker vi borde ta upp? Släng iväg ett mail till oss eller bjud in dig själv till ett av våra möten!

Samtliga möten hålls i Mariedalskyrkan, om inget annat anges.