Barn & Ungdom (MU)

Mariedalskyrkans Unga (MU)

är Mariedalskyrkan barn- och ungdomsförening som har som uppgift att erbjuda meningsfull fritidsverksamhet med en kristen inriktning för barn och ungdomar.

En del av Equmenia
Vi är en del av Equmenia, en av Sveriges största ungdomsorganisationer. Equmenia är uppdelat i olika regioner, där Blekinge och Skåne utgör region syd. Vår region bildades i februari 2013 och leds av en styrelse som består av blekingar och skåningar i åldrarna 18-29 år.
OBS! Följ Equmenia Syd på facebook här!

Läs mer om MU:s olika verksamheter i menyn ovan.

Kontakt: mu@mariedalskyrkan.se