Medlemsavgift MU

När?
Hur?
Varför?

Nu är det dags att betala medlemsavgiften!
Den betalas per kalenderår och skall vara MU tillhanda före årsskiftet, men gärna redan nu. Då slipper både ni och vi tänka mer på det senare.

Avgiften är 400 kr / person och år. Är ni många i familjen som vill vara med i föreningen så kan det löna sig att istället betala familjeavgiften om 1200 kr/år.

Betalar in gör du enklast på MU:s bankgiro 193-4959 eller till vårt Swish-nummer 123 452 43 02.
Vi kan även ta emot kontanter, men ser helst att ni betalar digitalt.

OBS! Uppge fullständigt namn på vem avgiften gäller för, vilken grupp/grupper vederbörande deltar i samt vilka terminer avgiften
avser. (Om inte allt detta får plats i rutan så maila dessa uppgifter till mu@mariedalskyrkan.se i samband med att du utför inbetalningen.)

Varför medlemsavgift?
I Karlskrona kommun, som delar ut bidrag till föreningar, är det avgiften som är medlemsgrundande hos ideella föreningar, dvs att du är fullgod medlem först när du har betalat din medlemsavgift. Det gör att vi behöver ta in medlemsavgifter inte bara för att ha råd att bedriva verksamheten, utan även för att vi utan
dem skulle gå miste om avgörande bidrag från kommun och stat.

För pengarna får du (som du säkert redan har märkt) en massa skoj – och en särskild försäkring som gäller när du är med i MU:s verksamhet.
Dit räknas både regelbundna träffar och läger eller andra aktiviteter. Dessutom betalar du alltid bara en avgift per år, även om du deltar i
flera olika grupper i föreningen (t ex både scout och Fredax). Så glöm inte att betala din medlemsavgift!

Undrar du över något så kontakta en av dina ledare.