RPG

Riksförbundet Pensionärers Gemenskap (RPG)

RPG är en ekumenisk pensionärsorganisation, med öppet medlemskap, som vilar på en kristen livssyn.

I Karlskrona finns en lokalförening med över 200 medlemmar. Den verkar på olika sätt för att tillvarata pensionärers intressen och erbjuda olika former av verksamhet och gemenskap. Förutom påverkan i kommun och landsting har vi olika former av aktiviteter:

  • RPG-träffar (Träffarna innehåller sång, musik, andakt, servering och lotteri.)
  • RPG-promenader ”Gå för livet” (Kortare promenader med kaffeservering och ofta med någon form av underhållning.)
  • RPG-vandring på vandringsled (Vandring, 8-10km, med paus för förtäring och andakt. Varannan gång utformas vandringen som en pilgrimsvandring.)
  • Studiecirklar
  • Bussutfärder
  • Föreläsningar

För mer information om respektive aktivitet, se RPG:s programblad som finns på kyrktorget eller gå in på RPG Karlskronas hemsida

Kontaktpersoner:
– Mats Lindbom (ordförande)  070-879 52 82, matsmlindbom@gmail.com
– Ulla och Ivar Karlstrand 0455-273 56  (Ansvariga för RPG i Mariedalskyrkan)

Välkommen till vår verksamhet!