Husgrupper

I Mariedalskyrkan finns det sk husgrupper som samlas ca en gång i månaden för att fika, samtal och be tillsammans. Det finns plats för DEJ också…