Gudstjänster

Varje söndag har vi gudstjänst i Mariedalskyrkan, förutom vissa ekumeniska gudstjänster då vi samlas i någon annan kyrka i Karlskrona. Vi brukar samlas klockan 11.00, men tiderna kan variera ibland. Du kan se under rubriken PROGRAM när vi har våra gudstjänster.

Till våra gudstjänster är alla välkomna, både du som är nyfiken på kristen tro och du som har en djupare relation med Gud. Tillsammans skapar vi en plats och stund där vi alla får uppleva ett andligt möte och en efterföljande stund kring kaffekoppen.

Gudstjänsten är den centrala samlingen i Mariedalskyrkans arbete. Här träffas vi för att få gemenskap med Gud och varandra. Vi får lyssna på en predikan av vår pastor eller någon gästtalare. I våra gudstjänster har vi musik och sång, både psalm och lovsång.