Pastor Mats

Måndagen den 27 november

 

På Svenska Kyrkans webbplats fann jag följande beskrivning av ordet NÅD.

 

Nåd är ett centralt begrepp i Bibeln och i kristen tro. I Gamla testamentet talas mycket om Guds nåd. Där är nåd i regel en översättning av det hebreiska ordet chésed. Det har också innebörden godhet och kärlek. Ofta återges det också i den grundläggande beskrivningen av Gud som ”sen till vrede och rik på kärlek”. I Nya testamentet motsvaras nåd av det grekiska cháris, som är släkt med verbet chaíro som betyder glädjas. Särskilt för Paulus är cháris det viktigaste av alla ord, det sammanfattar hela evangeliet, hela kristendomen. I det fornsvenska ursprunget till ordet nåd, nath, ligger ännu en nyans – vila. Man kan gärna tänka in alla nyanserna i den kristna termen nåd: godhet, kärlek, glädje, vila.

 

Söndagens tema: Ett nådens år

Matteus kapitel 21 vers 1-9

Intåget i Jerusalem

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: »Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.« Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: »Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!«

 

Vecka 48

  • På onsdag är det återigen Rastplats Mariedal Speciel. Mat serveras mellan 17.00 & 18.30. 19.00 finns det möjlighet att fira andakt i kyrksalen. Kyrkan är öppen hela eftermiddagen och kvällen.

 

  • På söndag firar vi 1:a advent klockan 11.00. Caroline Risberg-Hansson, Markus Fiedler, Anders Nelsson & Mats Polsten medverkar. Adventsfika efter gudstjänsten.

 

Önskar er alla en välsignad vecka

Mats Polsten

pastor

0708-22 34 40

pastor@mariedalskyrkan.se