Pastor Mats

Tisdagen den 31 januari

Igår kväll fick jag återigen förmånen att uppleva den unika energin som bara ett scoutmöte kan ge. Vår ungdomsförenings 4 patruller med ledare startade upp en ny termin. Hos scouterna spelar varken ålder, bakgrund, kön eller kunskapsnivå någon roll. Det gör att alla deltar och bidrar på ett enkelt vis. Personligen hoppas jag att jag får vara scoutledare många år till. Mötet med scouterna gör mig mer levande. Vi har alla möjlighet att möta våra scouter måndagen den 3 april på gudstjänst på scouttid klockan 18.30, samt vid vårt valborgsmässofirande söndagen den 30 april klockan 16.00.

Helgens tema: Uppenbarelsens ljus

Mika kapitel 7, vers 7-8

Men jag spanar efter Herren,

jag väntar på Gud, min räddare:

min Gud skall höra mig.

Triumfera inte, du min fiende!

Jag har fallit men reser mig igen,

jag sitter i mörker, men Herren är mitt ljus.

  • Från söndag till söndagen den 28 maj kommer vår förmiddagsgudstjänst starta klockan 11.00. Denna starttid är på prov enligt beslut vid vårt senaste församlingsmöte. 
  • På fredag kommer vårt nya församlingsblad från tryckeriet. Verksamhets och redaktionsrådet har lagt upp en spännande vår i vår kyrka.

Veckans samlingar:

På onsdag är det Mötesplats Mariedal. Kyrkan öppnar 14.00. Det blir samling kring ljusbäraren klockan 19.00.

På söndag firar vi gudstjänst med nattvard klockan 11.00. Medverkande är Bernt-Eije Pettersson, Sara Thörnquist, Markus Fiedler och Mats Polsten. Välkommen

Önskar er alla en välsignad vecka

Mats Polsten

pastor

0708-22 34 40

pastor@mariedalskyrkan.se