Pastor Mats

Onsdagen den 10 april

 

DEN GODE HERDEN, det är den kommande söndags tema, För den som har haft ynnesten att erfara Guds godhet och omsorg. Är det lätt att till sig Psaltaren 23´s inledande strof Herren är min herde: ingenting skall fattas mig”. Men om en person upplever hopplöshet, kan strofen upplevas smått oförståelig. De yttre och inre faktorerna i dennes liv kanske  är präglade av allt annat än godhet och omsorg. I de stunder då mitt liv varit mörkt. Har dels vänner kommit till min hjälp, samt Jesus har gett mig tillbaka gnistan. Den är rik som både kan vända sig till vänner och till Jesus. Denne Jesus som säger “JAG ÄR DEN GODE HERDEN”

 

Första Petrusbrevet kapitel 2, vers 25

Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

 

Denna veckan

Onsdag 12.00-20.00 Rastplats Mariedal

Söndag 14.00 Familjesöndag. P-O Mårtensson talar inspirerande om Loser syndromet, “ Från missbrukare till terapeut “ 

Förklaring: Då vi använder oss av begreppet familjesöndag välkomnar vi att alla oavsett ålder eller civilstånd. Vår enkla önskan är att alla ska vara en del av ”den stora familjen”

 

Önskar er alla en välsignad vecka

Mats Polsten

pastor

0708-22 34 40

pastor@mariedalskyrkan.se