Uppdaterad 19 november

Information om Mariedalskyrkans verksamhet med anledning av Coronavirusets framfart.


Anpassningarna gäller fr o m 2020-11-10 och i första hand till 2020-12-08 och kan förlängas, förkortas eller ändras beroende på pandemins utveckling. Beslut om anpassningarna fattas av församlingens styrelse.

Gudstjänster, söndagar
– Ersätts av öppen kyrka söndagar, kl 10-12 och kl 18-19, enskild andakt, låg musik spelas via högtalare. 
– Vi kan tillsvidare inte ha digital live-gudstjänst i avvaktan på fiber.
– Stöd för enskild andakt visas på vägg (ansvarig: predikanter)
– Värdgrupper ansvarar för hantering av musik, projektor, etc.
– Inga sångböcker delas ut.
– Ingen gemensam nattvard firas. Enskild nattvard hanteras av pastor.
– Inget mingelfika serveras.

Rastplats Mariedal, onsdagar
– Ersätts av öppen kyrka onsdagar, kl 18-19, enskild andakt, låg musik spelas via högtalare. (Mats P ansvarar)
– Angående ungdomssamling på onsdagar, se MU.

Husgrupper
– Husgrupper anpassas efter FHM’s rekommendationer.
– Viktigt att gemenskapen fortsätter! Kanske utomhus, digitalt etc.

Servering/fika/mat
– Ingen tillagning eller servering av mat eller fika sker i kyrkan.

Sammanträden
– Sammanträden i exempelvis församlingens styrelse och MUS sker digitalt.

Mariedalskyrkans Unga (MU)
MU’s styrelse fattar beslut om hur man anpassar sin verksamhet till de beslut och rekommendationer som fattas av FHM och smittskydd i Blekinge/Karlskrona. Samråd ska ske med församlingens styrelse så att ingen verksamhet strider mot dessa rekommendationer och beslut och Mariedalskyrkans övergripande riktlinjer och beslut. Hänsyn måste tas till hur skolorna hålls öppna.

RPG/Adventister/Övriga som nyttjar Mariedalskyrkans lokaler
Ansvarig för respektive verksamhet eller övriga nyttjare av Mariedalskyrkans lokaler fattar beslut om hur man anpassar till de beslut och rekommendationer som fattas av FHM och smittskydd i Blekinge/Karlskrona. Ingen verksamhet som sker i Mariedalskyrkans lokaler får strida mot dessa rekommendationer och beslut. Respektive verksamhet eller övriga nyttjare av Mariedalskyrkans lokaler ska informera Mariedalskyrkans styrelse om vilka anpassningar som görs.

Nyttjare av Mariedalskyrkans lokaler informeras kontinuerligt om församlingsstyrelsens beslut. Kontaktperson: Lars Boman.

Andra anpassningar
– Färre stolar i sittgrupp på kyrktorget.
– Ingen klädhängning på kyrktorget. Kläder tas med in i kyrkan.

Information
– Mats skickar veckobrev på måndagar, mail eller video med bl a information om veckans verksamhet.
– Pastor, ungdomsledare och ordförande ansvarar för att församlingen och vänner informeras om de anpassningar som beslutas.
– Församlingsbladet pausas tillsvidare och ersätts av pastorns veckobrev.

Övrigt
– Planerade Julkonserter ställs in.


Karlskrona 2020-11-10
Församlingens styrelse

Har du frågor eller känner oro,
så kontakta Mats Polsten, Bernt-Eije eller Harald (avseende MU).

Mail kan du skicka till: mariedalskyrkan@mariedalskyrkan.se
Mats telefon: 0708-223440
Bernt-Eije telefon: 0733-495880
Harald telefon: 073-688 11 43
Anna telefon: 076-631 21 36

I dessa oroliga tider har vi som kristna en unik gåva att finna tröst och ro i Guds ord och bön.
Du kan gärna läsa och finna tröst i Ps 46 och be för vår församling och vår värld!

Vi återkommer med ny information om läget förändras.