Avgifter

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för scout är densamma som för ett medlemskap i MU och ska vara oss tillhanda före varje årsskifte. Fr o m 2024 ligger den på 400 kr, men går i undantagsfall även att betala per termin (i så fall 150 kr). Är ni många i familjen som är medlemmar i föreningen kan det löna sig att betala familjeavgiften om 900 kr per år istället.

Avgiften betalas in på MU:s BANKGIRO 193-4959 eller swishas till 123-452 43 02 (uppge scoutens namn). Vi använder inte längre Plusgiro. Det går även att betala kontant på scout, men vi ser helst att ni betalar digitalt. Det förenklar för oss.

Hajkavgift
Medlemsavgiften ska vara betald då scouten följer med på hajk så att alla kontaktuppgifter är på plats. Utöver detta så krävs en avgift per hajk som brukar ligga mellan 100-200 kr.

Scoutskjortor
Att bära en scoutskjorta är viktigt när man går på scout och speciellt när man är på läger för att känna en samhörighet och ha en plats att sy fast alla scoutmärken på. De olika märkena underlättar för andra scoutledare att se vilka uppgifter som scouten kan betros med. Se mer om scoutdräkten och scoutmärken på scouternas hemsida.
Vi tillhandahåller scoutskjortor för 150 kronor för de scouter som betalat medlemsavgiften. Behöver man sedan byta storlek så kostar det 50 kronor och att man lämnar tillbaka den gamla i gott skick.